• Category : SERVICE

 

Fit-Out Projeler

Riof genellikle bir binanın yeri ve tipi ve maliyeti belirlendiğinde çalışmaya başlar. Alan, insanların farklı fiziksel ihtiyaçlarına göre ayarlanması gereken doğal çevrenin değişen davranışlarını içerir; tür, toplumun oluşturduğu, binanın gerekli olduğu özel kullanıma göre ayarlanması gereken genelleştirilmiş formdur; maliyet, belirli bir miktara göre ayarlanması gereken arazi, emek ve malzeme ekonomisini ifade eder. Dolayısıyla planlama, çevre, kullanım ve ekonomi taleplerini özelleştirme ve sonuçta uyumlaştırma sürecidir. Bu sürecin kültürel ve faydacı bir değeri vardır, çünkü mimar herhangi bir sosyal faaliyet için bir plan oluşturmak için kaçınılmaz olarak bu faaliyetin gerçekleştirilme şeklini etkiler.